24.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 129/29


Acțiune introdusă la 28 februarie 2017 – Prim/EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

(Cauza T-138/17)

(2017/C 129/44)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Prim, SA (Móstoles, Spania) (reprezentant: L. Broschat García, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (Halberstadt, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca verbală a Uniunii Europene „PRIMED” nr. 5 154 182

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 19 decembrie 2016 în cauzele conexate R 2494/2015-4 și R 163/2016-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO și a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) coroborat cu articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009.