24.4.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 129/29


Beroep ingesteld op 28 februari 2017 — Prim/EUIPO — Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

(Zaak T-138/17)

(2017/C 129/44)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Prim, SA (Móstoles, Spanje) (vertegenwoordiger: L. Broschat García, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (Halberstadt, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Uniewoordmerk „PRIMED” nr. 5 154 182

Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 19 december 2016 in de gevoegde zaken R 2494/2015-4 en R 163/2016-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO en interveniënte in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), juncto artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009.