24.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 129/29


Tužba podnesena 28. veljače 2017. – Prim protiv EUIPO-a – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

(Predmet T-138/17)

(2017/C 129/44)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Prim, SA (Móstoles, Španjolska) (zastupnik: L. Broschat García, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (Halberstadt, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „PRIMED” br. 5 154 182

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 19. prosinca 2016. u spojenim predmetima R 2494/2015-4 i R 163/2016-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u i intervenijentu snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) u vezi s člankom 53. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009.