8.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 144/50


Tožba, vložena 28. februarja 2017 – Scor/Komisija

(Zadeva T-135/17)

(2017/C 144/69)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Scor SE (Pariz, Francija) (zastopniki: N. Baverez, N. Autet, M. Béas in G. Marson, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nično točko (i), ki se nanaša na „neomejeno jamstvo, odobreno Caisse Centrale de Réassurance (CCR), za njeno dejavnost pozavarovanja naravnih nesreč v Franciji“ iz Sklepa o državni pomoči SA.37649 (2013/CP); SA.45860 (2016/PN); SA.45860 (2016/N) – Francija z dne 26. septembra 2016, C(2016) 5995 final;

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov v skladu s členom 134 Poslovnika Splošnega sodišča.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: izpodbijani sklep temelji na pravni podlagi, ki ni pravilna za presojo združljivosti jamstva, odobrenega Caisse Centrale de Réassurance.

2.

Drugi tožbeni razlog: izpodbijani sklep je na več mestih neobrazložen.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 107(3)(c) PDEU. Ta razlog je razdeljen na dva dela:

prvi del: napačna uporaba prava pri preverjanju sorazmernosti;

drugi del: nesorazmernost jamstva.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev procesnih pravic tožeče stranke.