8.5.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 144/50


Acțiune introdusă la 28 februarie 2017 – Scor/Comisia

(Cauza T-135/17)

(2017/C 144/69)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Scor SE (Paris, Franța) (reprezentanți: N. Baverez, N. Autet, M. Béas și G. Marson, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea punctului „(i) garanție nelimitată acordată Caisse Centrale de Réassurance (CCR) pentru activitatea sa de reasigurare a riscurilor de catastrofe naturale în Franța” din Decizia C(2016) 5995 final din 26 septembrie 2016 privind ajutorul de stat SA.37649 (2013/CP), SA.45860 (2016/PN), SA.45860 (2016/N) – Franța;

obligarea Comisiei la plata integrală a cheltuielilor de judecată, în conformitate cu articolul 134 din Regulamentul de procedură al Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe faptul că decizia atacată ar fi fondată pe un temei juridic eronat pentru a se aprecia compatibilitatea garanției acordate Caisse Centrale de Réassurance.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe mai multe vicii de motivare care ar afecta decizia atacată.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (3) litera (c) TFUE. Acest motiv este structurat în două aspecte:

primul aspect, întemeiat pe erori de drept cu privire la aplicarea controlului proporționalității;

al doilea aspect, întemeiat pe caracterul disproporționat al garanției.

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe încălcarea drepturilor procesuale ale reclamantei.