24.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 129/24


Acțiune introdusă la 16 februarie 2017 – Steinhoff și alții/EZB

(Cauza T-107/17)

(2017/C 129/37)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamanți: Frank Steinhoff (Hamburg, Germania), Ewald Filbry (Dortmund, Germania), Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG (Gräfenberg, Germania), Werner Bäcker (Rodgau, Germania), EMB Consulting SE (Mühltal, Germania) (reprezentant: O. Hoepner, avocat)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Concluziile

Reclamanții solicită Tribunalului să oblige pârâta la plata sumelor următoare, majorate cu 5 procente față de rata dobânzii de bază, aplicabilă de la data sesizării Tribunalului:

către primul reclamant: 314 000 de euro;

către al doilea reclamant: 54 950 de euro;

către al treilea reclamant: 2 355 000 de euro;

către al patrulea reclamant: 303 795 de euro;

către al cincilea reclamant: 750 460 de euro.

Motivele și principalele argumente

Prin prezenta acțiune în despăgubire, reclamanții reproșează pârâtei că nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin întrucât a omis, în Avizul din 17 februarie 2012 privind titlurile emise și garantate de statul elen (CON/2012/12), să atragă atenția asupra nelegalității proiectului de restructurare a datoriei publice grecești prin intermediul unui schimb obligatoriu în temeiul Legii nr. 4050/2012.

În susținerea acțiunii, reclamanții invocă patru motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe neindicarea caracterului ilicit al restructurării obligatorii, în temeiul principiului pacta sunt servanda, întrucât clauzele de revizuire nu pot fi introduse a posteriori în obligațiunile de stat existente

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe lipsa constatării efectului de expropriere determinat de proiectul de lege preconizat de Grecia, care prevedea un schimb obligatoriu, fără să fi fost stabilită o justă despăgubire în lege însăși, cu încălcarea articolului 17 alineatul (1) a doua teză din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe lipsa unei trimiteri la o încălcare a articolului 63 TFUE

4.

Al treilea motiv, întemeiat pe lipsa unei trimiteri la o încălcare a articolului 124 TFUE