10.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/46


2017 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje HSBC Holdings ir kt./Komisija

(Byla T-105/17)

(2017/C 112/65)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: HSBC Holdings plc (Londonas, Jungtinė Karalystė), HSBC Bank plc (Londonas), HSBC France (Paryžius, Prancūzija), atstovaujamos QC K. Bacon, baristerio D. Bailey, solisitoriaus M. Simpson, advokatų Y. Anselin ir C. Angeli

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. gruodžio 7 d. Europos Komisijos sprendimo (pranešto 2016 m. gruodžio 9 d.) byloje AT.39914 – Euro palūkanų normos išvestinės priemonės – C(2016) 8530 final (toliau – ginčijamas sprendimas) 1 straipsnį;

nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti ginčijamo sprendimo 1 straipsnio b punktą;

nepatenkinus ir šio reikalavimo, iš dalies panaikinti ginčijamo sprendimo 1 straipsnio b punktą tiek, kiek jame nurodyta, kad ieškovės dalyvavo darant vieną tęstinį pažeidimą;

panaikinti ginčijamo sprendimo 2 straipsnio b punktą;

nepatenkinus šio reikalavimo, žymiai sumažinti ieškovėms pagal ginčijamo sprendimo 2 straipsnio b punktą skirtą baudą iki tokios sumos, kurią Teismas laikys tinkama, ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas arba, nepatenkinus šio reikalavimo, atitinkamą ieškovių bylinėjimosi išlaidų dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad atsakovė neteisingai konstatavo, jog ieškovės vykdė tokią veiklą, kuria siekiama riboti ir (arba) iškraipyti konkurenciją, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad atsakovė padarė teisinę ir faktinę klaidą ir (arba) nepakankamai motyvuotai nusprendė, jog ginčijamame sprendime nurodyta veikla buvo siekiama vieno ekonominio tikslo – iškraipyti konkurenciją. Taigi, atsakovės išvada dėl vieno tęstinio pažeidimo yra iš esmės klaidinga.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad atsakovės išvada, jog ieškovės sąmoningai prisidėjo prie vieno tęstinio pažeidimo, nurodyto ginčijamame sprendime, darymo, yra susijusi su akivaizdžiomis vertinimo klaidomis ir (arba) yra nepakankamai motyvuota.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad atsakovės išvada, jog ieškovės žinojo arba turėjo žinoti apie kitus asmenis, kurie, kaip įtariama, dalyvavo darant vieną tęstinį pažeidimą, yra susijusi su akivaizdžiomis vertinimo klaidomis ir (arba) yra nepakankamai motyvuota.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamo sprendimo priėmimo proceso metu atsakovė pažeidė esminius procedūrinius reikalavimus. Konkrečiai, taikydama kelių etapų administracinę procedūrą, atsakovė pažeidė ieškovių teises į gynybą, nekaltumo prezumpcijos principą ir gero administravimo principą.

6.

Šeštasis papildomai pateiktas ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad atsakovė neteisingai apskaičiavo ieškovėms skirtą baudą, todėl bauda yra nepagrįsta ir neproporcinga.