19.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. prosinca 2017. uputio Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgija) – Lies Craeynest i dr. protiv Brussels Hoofdstedelijk Gewest i Brussels Instituut voor Milieubeheer; druga stranka: Belgische Staat

(Predmet C-723/17)

(2018/C 104/21)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Lies Craeynest, Cristina Lopez Devaux, Frédéric Mertens, Stefan Vandermeulen, Karin De Schepper, Clientearth vzw

Tuženici: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer

Druga stranka: Belgische Staat

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 4. stavak 3. i članak 19. stavak 1. podstavak 2. Ugovora o Europskoj uniji u vezi s člankom 288. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člancima 6. i 7. Direktive 2008/50/EZ od 21. lipnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (1) tumačiti na način da, ako se utvrdi da država članica nije postavila točke uzorkovanja u zoni u skladu s kriterijima navedenima u odjeljku B. točki 1. podtočki (a) Priloga III. Direktivi, nacionalni sudovi imaju pravo, na zahtjev pojedinaca na koje izravno utječe prekoračenje graničnih vrijednosti navedenih u članku 13. stavku 1. Direktive, ispitati jesu li točke uzorkovanja postavljene u skladu s tim kriterijima i, ako to nije slučaj, prema nacionalnom tijelu poduzme sve potrebne mjere, poput naloga, kako bi se postavile točke uzorkovanja u skladu s tim kriterijima?

2.

Je li granična vrijednost u smislu članka 13. stavka 1. i članka 23. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu prekoračena ako se prekoračenje granične vrijednosti utvrdi za vrijeme usrednjavanja od jedne kalendarske godine, kao što je propisano u Prilogu XI. Direktivi, na temelju rezultata mjerenja samo jedne točke uzorkovanja u smislu članka 7. Direktive, ili takvo prekoračenje postoji samo ako proizlazi iz prosječnih rezultata mjerenja svih točaka uzorkovanja u određenoj zoni u smislu Direktive?


(1)  Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL 2008., L 152, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 169.)