201807130112003462018/C 268/217222017CJC26820180730SL01SLINFO_JUDICIAL20171127151623

Zadeva C-722/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bezirksgericht Villach (Avstrija) 27. novembra 2017 – Norbert Norbauer in drugi/Enrico Casamassima


C2682018SL1530120171127SL0021153162

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bezirksgericht Villach (Avstrija) 27. novembra 2017 – Norbert Norbauer in drugi/Enrico Casamassima

(Zadeva C-722/17)

2018/C 268/21Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bezirksgericht Villach

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

Tožena stranka: Enrico Casamassima

Vprašanji za predhodno odločanje

1

Vprašanje 1:

Ali je treba člen 24, točka 5, Uredbe (EU) št. 1215/2012 ( 1 ) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah razlagati tako, da tožba v zvezi z ugovorom, ki je v členu 232 Exekutionsordnung (avstrijski zakon o izvršbi in zavarovanju) določena za primer nesoglasja o razdelitvi zneska, dobljenega s prodajo na javni dražbi, sodi na področje uporabe te določbe,

in sicer tudi tedaj, kadar zastavni upnik tožbo proti drugemu zastavnemu upniku

(a)

opira na ugovor, da terjatev drugega zastavnega upnika iz posojila, zavarovana z zastavno pravico, ne obstaja več zaradi protiterjatve dolžnika iz naslova odškodnine, in

(b)

poleg tega – kakor pri izpodbojni tožbi – na ugovor, da je nastanek zastavne pravice za to terjatev iz posojila neveljaven zaradi postavitve upnika v ugodnejši položaj?

2

Vprašanje 2 (če je odgovor na vprašanje 1 nikalen):

Ali je treba člen 24, točka 1, Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah razlagati tako, da tožba v zvezi z ugovorom, ki je v členu 232 Exekutionsordnung (avstrijski zakon o izvršbi in zavarovanju) določena za primer nesoglasja o razdelitvi zneska, dobljenega s prodajo na javni dražbi, sodi na področje uporabe te določbe,

in sicer tudi tedaj, kadar zastavni upnik tožbo proti drugemu zastavnemu upniku

(a)

opira na ugovor, da terjatev drugega zastavnega upnika iz posojila, zavarovana z zastavno pravico, ne obstaja več zaradi protiterjatve dolžnika iz naslova odškodnine, in

(b)

poleg tega – kakor pri izpodbojni tožbi – na ugovor, da je nastanek zastavne pravice za to terjatev iz posojila neveljaven zaradi postavitve upnika v ugodnejši položaj?


( 1 ) UL L 351, str 1.