201807130112003462018/C 268/217222017CJC26820180730HR01HRINFO_JUDICIAL20171127151623

Predmet C-722/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenoga 2017. uputio Bezirksgericht Villach (Austrija) – Norbert Reitbauer i dr. protiv Enrica Casamassime


C2682018HR1530120171127HR0021153162

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenoga 2017. uputio Bezirksgericht Villach (Austrija) – Norbert Reitbauer i dr. protiv Enrica Casamassime

(Predmet C-722/17)

2018/C 268/21Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bezirksgericht Villach

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

Tuženik: Enrico Casamassima

Prethodna pitanja

1.

Pitanje 1.

Treba li članak 24. točku 5. Uredbe (EU) br. 1215/2012 ( 1 ) Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima tumačiti na način da je tužba radi podnošenja prigovora, koja je propisana člankom 232. austrijskog Exekutionsordnunga (Ovršni zakon) u slučaju neslaganja u pogledu diobe utrška dobivenog prodajom na sudskoj dražbi, obuhvaćena područjem primjene te odredbe,

čak i ako se tužba koju je jedan založni vjerovnik podnio protiv drugog založnog vjerovnika

a)

temelji na prigovoru da njegovo potraživanje po osnovi zajma koje je osigurano založnim pravom više ne postoji zbog dužnikova protupotraživanja po osnovi naknade štete te se

b)

osim toga temelji na prigovoru – sličnom tužbi radi pobijanja dužnikovih radnji – da zasnivanje založnog prava nije valjano zbog pogodovanja vjerovnikâ?

2.

Pitanje 2. (u slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje)

Treba li članak 24. točku 1. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima tumačiti na način da je tužba radi prigovora, koja je propisana člankom 232. austrijskog Ovršnog zakona u slučaju neslaganja u pogledu diobe utrška dobivenog prodajom na sudskoj dražbi, obuhvaćena područjem primjene te odredbe,

čak i ako se tužba koju je jedan založni vjerovnik podnio protiv drugog založnog vjerovnika

a)

temelji na prigovoru da njegovo potraživanje po osnovi zajma koje je osigurano založnim pravom više ne postoji zbog dužnikova protupotraživanja po osnovi naknade štete te se

b)

osim toga temelji na prigovoru – sličnom tužbi radi pobijanja dužnikovih radnji – da zasnivanje založnog prava nije valjano zbog pogodovanja vjerovnikâ?


( 1 ) SL 2012., L 351, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289.)