26.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 112/19


Προσφυγή της 22ας Δεκεμβρίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Τσεχικής Δημοκρατίας

(Υπόθεση C-719/17)

(2018/C 112/26)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Z. Malůšková και G. Wils)

Καθής: Τσεχική Δημοκρατία

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

1.

να αναγνωρίσει ότι η Τσεχική Δημοκρατία, παραλείποντας να γνωστοποιεί σε τακτά διαστήματα και οπωσδήποτε ανά τρίμηνο, τον αριθμό των αιτούντων που μπορούν να μετεγκατασταθούν ταχέως στο έδαφός της, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5, παράγραφος 2, της αποφάσεως (ΕΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (1) και από το άρθρο 5, παράγραφος 2, της αποφάσεως (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (2), και ως εκ τούτου παρέβη τις περαιτέρω υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 5, παράγραφοι 4 έως 11, των δύο αυτών αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με την μετεγκατάσταση·

2.

να καταδικάσει την Τσεχική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Τον Σεπτέμβριο του 2015 το Συμβούλιο θέσπισε ένα προσωρινό πρόγραμμα επείγουσας μετεγκατάστασης, εκδίδοντας δύο αποφάσεις, την απόφαση (ΕΕ) 2015/1523 και την απόφαση (ΕΕ) 2015/1601, βάσει των οποίων τα κράτη μέλη αναλάμβαναν την υποχρέωση να αποδεχτούν τη μετεγκατάσταση, από την Ιταλία και την Ελλάδα, προσώπων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου επιβάλλουν στα κράτη μέλη την υποχρέωση να προσφέρουν ανά τρίμηνο διαθέσιμες θέσεις για μετεγκατάσταση, προκειμένου να διασφαλισθεί μια ταχεία και εύρυθμη διαδικασία μετεγκατάστασης. Ενώ όλα σχεδόν τα κράτη πραγματοποίησαν μετεγκαταστάσεις και αποδέχτηκαν τις σχετικές υποχρεώσεις, η Τσεχική Δημοκρατία δεν έχει πραγματοποιήσει καμία μετεγκατάσταση από τον Αύγουστο του 2016, και εδώ και ένα και πλέον έτος δεν έχει προσφέρει νέες θέσεις.

Στις 15 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία λόγω παραβάσεως κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Η απάντηση της Τσεχικής Δημοκρατίας δεν θεωρήθηκε ικανοποιητική, ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή στην έκδοση αιτιολογημένης γνώμης, στις 26 Ιουλίου 2017.

Η απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη δεν θεωρήθηκε ικανοποιητική, ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε να ασκήσει προσφυγή παραβάσεως κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που αφορούν τη μετεγκατάσταση.


(1)  ΕΕ 2015, L 239, σ. 146.

(2)  ΕΕ 2015, L 248, σ. 80.