5.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 83/13


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. prosinca 2017. uputio Østre Landsret (Danska) – A

(Predmet C-716/17)

(2018/C 083/20)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Østre Landsret

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: A

Prethodna pitanja

1.

Protivi li se članku 45. UFEU-a, kako ga je Sud Unije protumačio u presudi od 8. studenoga 2012. u predmetu C-461/11, pravilo o nadležnosti poput danskog, čiji je cilj osigurati da sud koji razmatra predmet o otpisu duga poznaje i može u svojoj ocjeni uzeti u obzir socio-ekonomsku situaciju u kojoj dužnik i njegova obitelj žive i u kojoj će vjerojatno nastaviti živjeti te da se ocjena može provesti na temelju unaprijed utvrđenih kriterija o tome što se u okviru plana otpisa duga može smatrati prihvatljivo skromnim životnim standardom?

Ako je odgovor na prvo pitanje taj da se ograničenje ne može smatrati opravdanim, od Suda Europske unije se zahtijeva da odgovori na sljedeće pitanje:

2.

Treba li članak 45. UFEU-a tumačiti na način da ima izravan učinak i u odnosima između privatnih stranaka u situaciji poput predmetne, što bi značilo da privatni vjerovnici moraju prihvatiti smanjenje ili potpuni gubitak iznosa koje im duguje dužnik koji se preselio u drugu zemlju?