26.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/18


2017 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika

(Byla C-715/17)

(2018/C 112/24)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Stobiecka-Kuik, G. Wils

Atsakovė: Lenkijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad nenurodydama reguliariai bent kas tris mėnesius atitinkamo prašytojų, kurie gali būti greitai perkelti į jos teritoriją, skaičiaus, Lenkijos Respublika nuo 2016 m. kovo 16 d. nevykdo įsipareigojimų pagal Tarybos sprendimo (ES) 2015/1523 5 straipsnio 2 dalį, Tarybos sprendimo (ES) 2015/1601 5 straipsnio 2 dalį ir kitų abiejų šių sprendimų 5 straipsnio 4–11 dalyse numatytų įsipareigojimų dėl perkėlimo,

priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Laikinoji perkėlimo sistema nepaprastosios padėties atveju buvo nustatyta dviejuose Tarybos sprendimuose, būtent Tarybos sprendime (ES) 2015/1523 (1) ir Tarybos sprendime (ES) 2015/1601 (2), priimtuose 2015 m. rugsėjo mėnesį; pagal šiuos sprendimus valstybės narės įsipareigojo perkelti iš Italijos ir Graikijos asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos.

Tarybos sprendimai įpareigoja valstybes nares kas tris mėnesius pasiūlyti vietas perkėlimo tikslais, kad perkėlimo procedūra vyktų sklandžiai ir tvarkingai. Beveik visos kitos valstybės narės ėmėsi veiksmų šiems įsipareigojimams įvykdyti, įskaitant ir perkėlimą, Lenkija nevykdė jokio perkėlimo, o nuo 2015 m. gruodžio mėnesio nepasiūlė jokios perkėlimui parengtos vietos.

2017 m. birželio 16 d. Komisija Lenkijos atžvilgiu pradėjo procedūrą dėl valstybės narės įsipareigojimų neįvykdymo.

Šios valstybės narės atsakymą pripažinusi nepatenkinamu Komisija nusprendė pereiti prie kito procedūros dėl valstybės narės įsipareigojimų neįvykdymo etapo ir 2017 m. liepos 26 d. Lenkijos Respublikai nusiuntė pagrįstą nuomonę.

Atsakymą į pagrįstą nuomonę Europos Komisija taip pat pripažino nepatenkinamu ir nusprendė bylą prieš Lenkijos Respubliką dėl teisinių įsipareigojimų perkėlimo srityje neįvykdymo perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.


(1)  2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1523, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (OL L 239, 2015, p. 146).

(2)  2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (OL L 248,2015, p. 80).