26.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/18


2017. december 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

(C-715/17. sz. ügy)

(2018/C 112/24)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Stobiecka-Kuik és G. Wils)

Alperes: Lengyel Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Lengyel Köztársaság nem tett eleget az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat (1) 5. cikkének (2) bekezdéséből és a (EU) 2015/1601 tanácsi határozat (2) 5. cikkének (2) bekezdéséből eredő, következésképpen a mindkét határozat 5. cikkének (4)–(11) bekezdése szerinti áthelyezésre vonatkozó kötelezettségeinek, azáltal hogy nem jelezte rendszeres időközönként, de legalább háromhavonta, hogy hány kérelmezőt tud 2016. március 16-át követően, rövid időn belül áthelyezni a területére;

a Lengyel Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A szükséghelyzetben történő áthelyezés ideiglenes rendszerét a 2015 szeptemberében elfogadott két tanácsi határozat vezette be, mégpedig a (EU) 2015/1523 tanácsi határozat3 és a (EU) 2015/1601 tanácsi határozat4, amelyekben a tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a nemzetközi védelmet kérő személyeket Olaszországból és Görögországból áthelyezik.

E tanácsi határozatok arra kötelezték a tagállamokat, hogy háromhavonta tegyenek ajánlatot az esetleges áthelyezésre, ily módon biztosítva a hatékony és rendszerezett áthelyezési eljárást. Bár szinte minden más tagállam lépéseket tett annak érdekében, hogy ennek megfelelően az áthelyezéssel összefüggő kötelezettségeknek eleget tegyen, Lengyelország egyetlen áthelyezést sem hajtott végre, és 2015 decembere óta az áthelyezéshez megfelelő egyetlen helyet sem ajánlott fel.

A Bizottság 2017. június 16-án kötelezettségszegési eljárást indított Lengyelországgal szemben.

Mivel a Bizottság e tagállam válaszát elégtelennek tartotta, úgy határozott, hogy a kötelezettségszegési eljárás következő fázisába lép, és a Lengyel Köztársaságnak 2017. július 26-án indokolással ellátott véleményt küldött.

A Bizottság az indokolással ellátott véleményre adott választ is elégtelennek tartotta, ezért úgy határozott, hogy a Lengyel Köztársasággal szemben az áthelyezéssel kapcsolatos jogi kötelezettségek megszegése miatt keresetet terjeszt az Európai Unió Bírósága elé.


(1)  A nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 14-i (EU) 2015/1523 tanácsi határozat (HL L 239., 146. o.).

(2)  A nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozat (HL L 248., 80. o.).