26.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 112/15


Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 14 decembrie 2017 – Unareti SpA/Ministero dello Sviluppo Economico și alții

(Cauza C-702/17)

(2018/C 112/20)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Unareti SpA

Pârâte: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, Autorità Garante per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico – Sede di Milano, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Ministero per gli affari regionali, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Conferenza Unificata Stato Regioni e Enti Locali

Întrebarea preliminară

În special, se solicită Curții să stabilească dacă aceste principii și norme se opun unei reglementări naționale precum reglementarea menționată mai sus care prevede o aplicare retroactivă a criteriilor de determinare a cuantumului rambursărilor cuvenite foștilor concesionari care afectează raporturi contractuale anterioare sau dacă o astfel de aplicare este justificată, inclusiv în lumina principiului proporționalității, de cerința de a proteja alte interese publice, cu relevanță europeană, aferente cerinței de a permite o mai bună protecție a poziției concurențiale a pieței de referință, împreună cu protecția sporită a utilizatorilor serviciului care ar putea suporta, în mod indirect, efectele unei eventuale majorări a sumelor cuvenite foștilor concesionari.