19.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/15


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 14 Δεκεμβρίου 2017 — Finanzamt Kyritz κατά Wolf-Henning Peters

(Υπόθεση C-700/17)

(2018/C 104/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Finanzamt Kyritz

Αναιρεσίβλητος: Wolf-Henning Peters

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Πρέπει η απαλλαγή των παροχών ιατρικής περιθάλψεως που πραγματοποιούνται από ιατρό ειδικευμένο στην κλινική χημεία και την εργαστηριακή διαγνωστική υπό περιστάσεις όπως αυτές της κύριας δίκης να εκτιμάται με βάση το άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2006/112/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1), ή με βάση το άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 2006/112/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας;

2)

Απαιτείται για την εφαρμογή του άρθρου 132, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2006/112/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, η ύπαρξη σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και περιθαλπομένου;


(1)  EE 2006, L 347, σ. 1.