19.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 14. prosince 2017 – Finanzamt Kyritz v. Wolf-Henning Peters

(Věc C-700/17)

(2018/C 104/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Finanzamt Kyritz

Odpůrce: Wolf-Henning Peters

Předběžné otázky

1)

Má být osvobození lékařské péče poskytované odborným lékařem pro klinickou chemii a laboratorní diagnostiku od daně za okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, posuzováno podle čl. 132 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), anebo podle čl. 132 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty?

2)

Je předpokladem použitelnosti čl. 132 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty – může-li být toto ustanovení použito – existence vztahu vzájemné důvěry mezi lékařem a ošetřovanou osobou?


(1)  Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.