19.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/15


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. prosinca 2017. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Allianz Vorsorgekasse AG

(Predmet C-699/17)

(2018/C 104/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Allianz Vorsorgekasse AG

Druge stranke u postupku: Bundestheater-Holding GmbH, Burgtheater GmbH, Wiener Staatsoper GmbH, Volksoper Wien GmbH, ART for ART Theaterservice GmbH, fair-finance Vorsorgekasse AG

Prethodno pitanje

Jesu li odredbe Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi (1), odnosno članci 49. i 56. UFEU-a i načela jednakog postupanja, nediskriminacije i transparentnosti koja se na temelju njih primjenjuju na javnu nabavu primjenjivi na sklapanje ugovora javnih naručitelja s poduzetničkim fondovima za socijalno osiguranje o upravljanju i ulaganju doprinosa za naknadu, ako je za sklapanje ugovora i time odabir fonda za socijalno osiguranje potrebna suglasnost radnika odnosno njihovih predstavnika i koje stoga javni naručitelj ne može provesti sam?


(1)  Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, str. 65.)