12.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 94/8


2017 m. gruodžio 11 d.Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-692/17)

(2018/C 094/10)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal Administrativo

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda

Atsakovė kasacinėje instancijoje: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudicinis klausimas

Ar taikant PVM direktyvos (1) 135 straipsnio 1 dalies b punkto numatytą neapmokestinimą, sąvokos „paskolos suteikimas“, „derybos dėl paskolos“ ir „suteiktos paskolos priežiūra“ apima PVM apmokestinamojo asmens procesinės padėties vykdomojoje byloje dėl skolinio reikalavimo, kurį teismas pripažino dėl neįvykdyto įsipareigojimo pagal tarpininkavimo nekilnojamojo turto srityje sutartį, išieškojimo perleidimą trečiajam asmeniui už atlygį, be kurio dar reikalaujama sumokėti ir to atlygio sumokėjimo dieną galiojusio tarifo PVM bei jau mokėtinus delspinigius ir delspinigius, kurie susidarys iki visiško sumokėjimo?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).