26.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 8. prosince 2017 – ÖKO-Test Verlag GmbH v. Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

(Věc C-690/17)

(2018/C 112/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: ÖKO-Test Verlag GmbH

Žalovaná: Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

Předběžné otázky

1)

Je protiprávní užívání individuální ochranné známky podle čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství (1), čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení o ochranné známce EU (2) nebo čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice o ochranných známkách (3), pokud

je individuální ochranná známka umístěna na zboží, ve vztahu k němuž není ochranná známka chráněna,

umístění individuální ochranné známky třetí osobou je veřejností vnímáno jako tzv. logo testu, tedy tak, že výrobek vyrobený a uvedený na trh třetí osobou, která není pod kontrolou majitele ochranné známky, byl majitelem ochranné známky v souvislosti s některými svými charakteristikami testován a tento mu následně udělil určité hodnocení uvedené na logu,

a individuální ochranná známka je zapsána mimo jiné pro „informování spotřebitelů a poradenství při výběru zboží a služeb, zejména prostřednictvím testování a zkoušek, jakož i prostřednictvím hodnocení kvality“?

2)

V případě, že Soudní dvůr zodpoví otázku 1. kladně:

Jedná se o porušení podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení o ochranné známce Společenství, čl. 9 odst. 2 písm. c) nařízení o ochranné známce EU nebo čl. 5 odst. 2 směrnice o ochranných známkách, pokud

je individuální ochranná známka známá pouze jako v první otázce popsané logo testu, a

individuální ochranná známka je jako logo testu užívána třetí stranou?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).