12.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 94/7


2017 m. gruodžio 8 d.Landgericht München I (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“ / Land Niedersachsen

(Byla C-689/17)

(2018/C 094/09)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht München I

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“

Atsakovė: Land Niedersachsen

Prejudicinis klausimas

Ar atsitikus avarijai laive susidariusios atliekos, kurias sudaro metalo laužas ir dumblu bei krovinio likučiais užterštas gesinti skirtas vanduo, laikytinos „automobiliuose, traukiniuose, lėktuvuose ir laivuose susidariusiomis atliekomis“ pagal Reglamento Nr. 1013/2006 (1) 1 straipsnio 3 dalies b punktą?


(1)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, p. 1).