12.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 94/7


A Landgericht München I (Németország) által 2017. december 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia” kontra Land Niedersachsen

(C-689/17. sz. ügy)

(2018/C 094/09)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht München I

Az alapeljárás felei

Felperes: Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia”

Alperes: Land Niedersachsen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Egy hajó fedélzetén baleset következtében, fémhulladék és iszappal és rakománymaradványokkal kevert oltóvíz formájában keletkezett maradványok „a hasznosítás, vagy ártalmatlanítás érdekében történő kirakásáig a járműveken, vonatokon, repülőgépek és hajók fedélzetén keletkező hulladéknak” minősülnek-e az 1013/2006/EK rendelet (1) 1. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján?


(1)  A hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 190., 1. o.).