12.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 94/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht München I (Německo) dne 8. prosince 2017 – Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“ v. Land Niedersachsen

(Věc C-689/17)

(2018/C 094/09)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht München I

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“

Žalovaná: Land Niedersachsen

Předběžná otázka

Považují se havarijní zbytky v podobě kovového šrotu a zbytků hasicí vody kontaminované kaly a zbytky naloženého nákladu na palubě lodi za „odpad vzniklý v motorových vozidlech a vlacích a na palubě letadel a lodí“ podle čl. 1 odst. 3 písm. b) nařízení č. 1013/2006 (1)?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, Úř. věst. 2006, L 190, s. 1.