12.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 52/23


Cerere de decizie preliminară introdusă de Supremo Tribunal de Justiça (Portugalia) la 6 decembrie 2017 – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV

(Cauza C-683/17)

(2018/C 052/34)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Supremo Tribunal de Justiça

Părțile din procedura principală

Recurentă: Cofemel – Sociedade de Vestuário SA

Intimată: G-Star Raw CV

Întrebările preliminare

1)

Interpretarea articolului 2 litera (a) din Directiva 2001/29/CE (1) realizată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene se opune unei dispoziții legislative naționale – în prezenta cauză, prevederii articolului 2 alineatul 1 punctul i) din Codul drepturilor de autor și al drepturilor conexe (CDADC) – care conferă protecția prin intermediul drepturilor de autor în cazul operelor de artă aplicată, desenelor și modelelor industriale și operelor de design care, dincolo de scopul utilitar pe care îl urmăresc, generează un efect vizual propriu și distinctiv din punct de vedere estetic, originalitatea lor fiind criteriul fundamental care determină atribuirea protecției în domeniul drepturilor de autor?

2)

Interpretarea articolului 2 litera (a) din Directiva 2001/29/CE realizată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene se opune unei dispoziții legislative naționale – în prezenta cauză, prevederii articolului 2 alineatul 1 punctul i) din CDADC – care conferă protecția prin intermediul drepturilor de autor în cazul operelor de artă aplicată, desenelor și modelelor industriale și operelor de design, în situația în care, din perspectiva unei aprecieri deosebit de exigente a caracterului lor artistic și având în vedere ideile dominante în mediile culturale și instituționale, acestea merită să fie calificate drept „creație artistică” sau „operă de artă”?


(1)  Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO 2001, L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230).