26.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/10


2017 m. gruodžio 6 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje slewo // schlafen leben wohnen GmbH / Sascha Ledowski

(Byla C-681/17)

(2018/C 112/14)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: slewo // schlafen leben wohnen GmbH

Kita kasacinio proceso šalis: Sascha Ledowski

Prejudiciniai klausimai

Remiantis SESV 267 straipsniu, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikiami toliau nurodyti prejudiciniai klausimai, prašant išaiškinti 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES (1) dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, 16 straipsnio e punktą ir – prireikus – 6 straipsnio 1 dalies k punktą:

1.

Ar Vartotojų teisių direktyvos 16 straipsnio e punktą reikia aiškinti taip, kad prie jame minimų prekių, kurios yra nebetinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, priskiriamos ir prekės (pavyzdžiui, čiužiniai), kurios, naudojamos pagal paskirtį, gali tiesiogiai liestis su žmogaus kūnu, tačiau prekiautojas tinkamomis (valymo) priemonėmis jas gali vėl paversti tinkamomis parduoti?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

a)

Kokius reikalavimus turi atitikti prekės pakuotė tam, kad būtų galima kalbėti apie supakavimą, kaip jis suprantamas Vartotojų teisių direktyvos 16 straipsnio e punkte?

ir

b)

Ar prieš prisiimant sutartinius įsipareigojimus prekiautojo pagal Vartotojų teisių direktyvos 6 straipsnio 1 dalies k punktą nurodytiną informaciją reikia pateikti taip, kad konkrečiai nurodant pardavimo objektą (šiuo atveju – čiužinį) ir jo supakavimą vartotojas būtų įspėjamas apie tai, kad išpakavęs prekę praras teisę atsisakyti sutarties?


(1)  OL L 304, 2011, p. 64.