19.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 63/9


A Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2017. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam kontra Minister van Buitenlandse Zaken

(C-680/17. sz. ügy)

(2018/C 063/12)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Az Utrechtben eljáró Rechtbank Den Haag

Az alapeljárás felei

Felperesek: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam

Alperes: Minister van Buitenlandse Zaken

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a vízumkódex (1) 32. cikkének (3) bekezdésével, hogy a referenciaszemély, mint a felperesek vízumkérelmének érintettje saját nevében panaszt és keresetet nyújthat be a vízum elutasításával szemben?

2)

A vízumkódex 8. cikkének (4) bekezdésében szabályozott képviseletet úgy kell-e értelmezni, hogy az alapján illetékes marad a képviselt állam (is), avagy úgy, hogy az illetékesség teljes egészében átszáll a képviselő államra oly módon, hogy a képviselt állam a továbbiakban már nem lesz illetékes?

3)

Amennyiben a vízumkódex 8. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerint a 2. pontban szereplő mindkét képviseleti forma lehetséges, úgy melyik tagállamot kell azon tagállamnak tekinteni, amely a vízumkódex 32. cikkének (3) bekezdése értelmében véglegesen dönt?

4)

Összeegyeztethető-e a Charta 47. cikke értelmében vett hatékony bírói jogvédelemhez való joggal a vízumkódex 8. cikke (4) bekezdésének és 32. cikke (3) bekezdésének olyan értelmezése, amely szerint a vízumkérelmező kérelmének elutasításával szemben kizárólag a képviselő tagállamban élhet jogorvoslattal valamely hatóságánál vagy bíróságánál, és nem a képviselt tagállamban, amelyre vonatkozóan a vízumot kérelmezik. Releváns-e a kérdés megválaszolásához, hogy a felkínált jogorvoslat biztosítja a kérelmező számára a meghallgatáshoz való jogot, hogy joga van ahhoz, hogy az eljárás valamely tagállam nyelvén folyjon, hogy a kérelmező számára a panasz- vagy peres eljárás költségei nem aránytalanul magasak, és hogy lehetőség van a költségmentesség biztosítására? Tekintettel az állam vízumügyekben fennálló mérlegelési mozgásterére, releváns-e a kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy egy svájci bíróságnak van-e elegendő rálátása a hollandiai helyzetre ahhoz, hogy hatékony jogvédelmet biztosíthasson?


(1)  A Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EGK európai parlamenti és tanácsi rendelet (vízumkódex) (HL 2009. L 243., 1. o.).