12.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 94/5


2017 m. gruodžio 4 d.Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M. Çoban / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Byla C-677/17)

(2018/C 094/06)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Centrale Raad van Beroep

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: M. Çoban

Atsakovė: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Prejudicinis klausimas

Ar Sprendimo Nr. 3/80 (1) 6 straipsnio 1 dalis, atsižvelgiant į Papildomo protokolo 59 straipsnį, turi būti aiškinama taip, kad jai prieštarauja tokios valstybės narės nuostatos kaip TW 4a straipsnis, pagal kurias skirtos papildomos išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu jos gavėjas persikelia gyventi į Turkiją, net jeigu jis valstybės narės teritoriją palieka savo iniciatyva? Ar svarbu tai, kad suinteresuotasis asmuo išvykimo momentu pagal asociacijos teisės aktus nebeturi teisės gyventi šalyje, tačiau turi ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi ES? Ar svarbu tai, kad suinteresuotasis asmuo pagal nacionalines normas turi galimybę per vienus metus po išvykimo grįžti ir atgauti teisę į priemoką ir kad ši galimybė egzistuoja tol, kol jis turi ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi ES?


(1)  1980 m. rugsėjo 19 d. Asociacijos tarybos sprendimas Nr. 3/80 dėl Europos Bendrijų valstybių narių socialinės apsaugos sistemų taikymo Turkijos darbuotojams ir jų šeimos nariams (OL C 110, 1983, p. 60).