12.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 94/5


A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2017. december 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M. Çoban kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(C-677/17. sz. ügy)

(2018/C 094/06)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Centrale Raad van Beroep

Az alapeljárás felei

Felperes: M. Çoban

Alperes: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 3/80 határozat (1) 6. cikkének (1) bekezdését a kiegészítő jegyzőkönyv 59. cikkére figyelemmel, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami jogszabályi rendelkezés, mint a [Toeslagenwet (a kiegészítő szociális támogatásokról szóló holland törvény)] 4a. cikke, amely alapján a megállapított különbözeti ellátás megvonására kerül sor, ha a kedvezményezett Törökországba költözik, mégpedig akkor is, ha a tagállam területét saját akaratából hagyta el? Jelentőséggel bír-e ennek körében az, hogy az érintett az elköltözésekor már nem rendelkezik tartózkodási joggal a társulási megállapodás alapján, rendelkezik azonban a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélyével? Jelentőséggel bír-e ennek körében az, hogy az érintett a nemzeti rendelkezések alapján az elköltözést követő egy éven belül visszatérhet, és ezáltal újból jogosultságot szerezhet a kiegészítésre, és hogy e lehetőség egészen addig fennáll, amíg az érintett a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélyével rendelkezik?


(1)  Az Európai Közösségek tagállamai társadalombiztosítási rendszerének török munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1980. szeptember 19-i 3/80. sz. társulási tanácsi határozat (HL 1983. C 110., 60. o.).