19.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 63/7


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. prosinca 2017. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

(Predmet C-674/17)

(2018/C 063/10)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein hallinto-oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

Drugi sudionici i stranke: Suomen riistakeskus, Risto Mustonen, Kai Ruhanen

Prethodna pitanja

1.

Dopušta li se sadržajem članka 16. stavka 1. točke (e) Direktive o staništima (1) da se na temelju zahtjeva pojedinačnih lovaca odobre regionalno ograničena odstupanja za takozvani lov radi gospodarenja populacijom?

Je li za rješavanje ovog pitanja važno da se slobodna procjena u odlukama o odobrenju odstupanja koristi u skladu s nacionalnim planom gospodarenja populacijom i gornjom granicom broja odstrijeljenih jedinki koji je određen uredbom u sklopu koje se na godišnjoj razini mogu odobriti odstupanja za područje države članice?

Mogu li se pri rješavanju uzeti u obzir drugi elementi kao što su cilj sprječavanja štete za pse i povećanja općenitog osjećaja sigurnosti?

2.

Može li se odobrenje odstupanja za lov radi gospodarenja populacijom u smislu prvog prethodnog pitanja obrazložiti time da ne postoji zadovoljavajuća alternativa za sprječavanje krivolova u smislu članka 16. stavka 1. Direktive o staništima?

Mogu li se u tom slučaju uzeti u obzir praktične poteškoće pri nadzoru nezakonitog krivolova?

Je li pri ocjeni postojanja zadovoljavajuće alternative možda relevantan cilj sprječavanja štete za pse i povećanja općenitog osjećaja sigurnosti?

3.

Na koji način treba ocijeniti pretpostavku navedenu u članku 16. stavku 1. Direktive o staništima koja se odnosi na stanje očuvanosti populacije vrsta pri odobrenju regionalno ograničenih odstupanja?

Treba li stanje očuvanosti vrste ocjenjivati u odnosu na određeno područje kao i na ukupno područje države članice ili odnosu na još veći areal dotične vrste?

Je li moguće da su ispunjene pretpostavke za odobrenje odstupanja predviđene člankom 16. stavkom 1. Direktive o staništima iako se stanje očuvanosti vrste prema valjanoj procjeni ne može smatrati povoljnim u smislu Direktive?

U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno pitanje: U kakvoj bi se situaciji to moglo uzeti u obzir?


(1)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL 1992., L 206, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 2., str. 14.)