29.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 32/17


Cerere de decizie preliminară introdusă de Areios Pagos (Grecia) la 27 noiembrie 2017 – Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos și alții

(Cauza C-664/17)

(2018/C 032/24)

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Areios Pagos

Părțile din procedura principală

Recurentă: Ellinika Nafpigeia AE

Intimați: Panagiotis Anagnostopoulos și alții

Întrebările preliminare

1)

Potrivit dispozițiilor articolului 1 din Directiva 98/50/CE (1) și pentru a constata existența sau inexistența unui transfer de întreprindere, de unitate sau de parte de întreprindere sau de unitate, prin „entitate economică” trebuie să se înțeleagă o unitate de producție autosuficientă, care este în măsură să funcționeze pentru atingerea propriului scop economic, fără a trebui să procure (prin cumpărare, împrumut, locațiune ori în alt mod) nici un factor de producție (materii prime, manoperă, echipamente mecanice, părți din produsul finit, servicii de asistență, resurse economice și altele) de la terți? Sau, dimpotrivă, pentru a completa noțiunea „entitate economică” sunt suficiente un obiect de activitate distinct, posibilitatea concretă ca un astfel de obiect să constituie scopul întreprinderii economice și o organizare eficientă a factorilor de producție (materii prime, mașini și alte echipamente, manoperă și servicii de asistență) pentru atingerea respectivului scop, fără a fi important aspectul dacă noul operator își procură factorii de producție și din exterior sau că nu și-a îndeplinit în mod precis scopul?

2)

Potrivit dispozițiilor articolului 1 din Directiva 98/50/CE, existența transferului este sau nu este exclusă în cazul în care cedentul sau cesionarul ori ambii prevăd nu doar continuarea cu succes a activității de către noul operator, ci și viitoarea încetare a acesteia în vederea unei lichidări a întreprinderii?


(1)  Directiva 98/50/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 de modificare a Directivei 77/187/CEE privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități (JO 1998, L 201, p. 88).