12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 24. novembra 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Zadeva C-659/17)

(2018/C 052/30)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik v postopku s kasacijsko pritožbo: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Vprašanje za predhodno odločanje

[ali se uporablja] Odločba Evropske unije (ES) 2000/128 z dne 11. maja 1999 tudi za tiste delodajalce, ki opravljajo dejavnost krajevnega javnega prevoza – v sistemu, ki zaradi izključnosti opravljane storitve pretežno ne deluje po načelu konkurence – in ki so od začetka veljavnosti zakona št. 407 iz leta 1990 prejemali izravnalne olajšave po sklenitvi pogodb o usposabljanju in zaposlitvi, pri čemer se obravnavani primer nanaša na obdobje od 1997 do maja 2001.