12.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 52/21


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. studenoga 2017. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) protiv Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Predmet C-659/17)

(2018/C 052/30)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Tuženik: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Prethodno pitanje

[Primjenjuje li se] odluka Europske komisije br. 2000/128/EZ od 11. svibnja 1999. (1) i na one poslodavce koji obavljaju djelatnost lokalnog javnog prijevoza – suštinski u netržišnim uvjetima, zbog isključive naravi pružane usluge – a koristili su oslobođenja od plaćanja doprinosa u slučajevima sklapanja ugovora o osposobljavanju i radu, nakon stupanja na snagu Zakona br. 407 iz 1990., odnosno u konkretnom slučaju u razdoblju od [svibnja] 1997. do svibnja 2001.?


(1)  Odluka Komisije od 11. svibnja 1999. o sustavu potpora koje je Italija dodijelila za intervencije u korist zapošljavanja (priopćena pod brojem C(1999) 1364) (SL L 42, str. 1.)