12.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 52/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 24. novembril 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) versus Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Kohtuasi C-659/17)

(2018/C 052/30)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Vastustaja: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Eelotsuse küsimus

[Kas] Euroopa Komisjoni 11. mai 1999. aasta otsus nr 2000/128/EÜ (1) [on kohaldatav] ka selliste kohaliku ühistranspordi alal – teenuse osutamise ainuõiguse tõttu sisuliselt konkurentsivälises korras – tegutsevate tööandjate suhtes, kes on saanud koolitus- ja töölepingute sõlmimisest tulenevalt maksusoodustusi alates 1990. aasta seaduse nr 407 jõustumisest, kõnealust vaidlust puudutavas osas ajavahemikul alates 1997. aastast kuni 2001. aasta maini?


(1)  Euroopa Komisjoni 11. mai 1999. aasta otsus abikava kohta, mida Itaalia rakendas tööhõive toetamiseks (teatavaks tehtud numbrigaC(1999) 1364) (EÜT L 42, lk 1).