12.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 24. listopadu 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v. Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Věc C-659/17)

(2018/C 052/30)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Odpůrkyně: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Předběžné otázky

Je rozhodnutí Evropské komise č. 2000/128/ES ze dne 11. května 1999 (1) použitelné rovněž na zaměstnavatele vykonávající činnost související s místní hromadnou dopravou – v zásadě v nesoutěžním režimu z důvodu výlučnosti poskytované služby – kteří měli prospěch z úlev na sociálních příspěvcích v návaznosti na uzavření smluv o odborném výcviku a pracovních smluv ode dne vstupu zákona č. 407 z roku 1990 v platnost, a sice v projednávaném případě v období od roku 1997 do května 2001?


(1)  Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 1999 o režimu podpor poskytnutých Itálií na opatření ve prospěch zaměstnanosti [oznámené pod číslem C (1999) 1364] (Úř. věst. L 42, s. 1).