12.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 94/4


2017 m. lapkričio 22 d.Bayerische Motoren Werke AG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-671/14 Bayerische Motoren Werke AG / Europos Komisija

(Byla C-654/17 P)

(2018/C 094/05)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Bayerische Motoren Werke AG, atstovaujama advokatų M. Rosenthal, G. Drauz ir M. Schütte

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Freistaat Sachsen

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

1.

Panaikinti 2017 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) sprendimą byloje T-671/14.

2.

Remiantis SESV 263 straipsnio 4 dalimi panaikinti ginčijamą 2014 m. liepos 9 d. Komisijos spendimą byloje SA.32009 (2011/C), kiek juo pagalbos suma, viršijanti 17 milijonų eurų (suma viršijama 282 572 763 EUR), t. y., iš viso, 45 257 273 EUR, yra nesuderinama su vidaus rinka; jei Teisingumo Teismas nuspręstų, kad jis pats negali priimti galutinio sprendimo šiuo klausimu, grąžinti bylą Bendrajam Teismui.

3.

Subsidiariai: remiantis SESV 263 straipsnio 4 dalimi panaikinti ginčijamą 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimą byloje SA.32009 (2011/C), kiek juo draudžiama ir su vidaus rinka nesuderinama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalį pripažįstamas pagalbos, apie kurią nepranešta, teikimas apeliantės investiciniams projektams, jei tos pagalbos suma viršija 17 milijonų EUR.

4.

Remiantis Teisingumo Teismo procedūros reglamento 138 straipsnio 1 dalimi ir 184 straipsnio 1 ir 2 dalimis priteisti iš kitos apeliacinio proceso šalies bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė nurodo tokius apeliacinio skundo pagrindus:

1.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: SESV 107 straipsnio 3 dalies pažeidimas

Skundžiamu sprendimu pažeidžiama SESV 107 straipsnio 3 dalis, nes Bendrasis Teismas, vertindamas nagrinėjamą sprendimą, jei nebūtų padaręs teisės klaidos, turėjo padaryti išvadą, kad atskiro vertinimo dėl to ar ir kokia apimti pagalbos teikimas turi įtakos konkurencijos iškraipymui nebuvimas yra SESV 107 straipsnio 3 dalies c punkto pažeidimas.

Skundžiamame sprendime nepripažįstama, kad atsakovė negalėjo apriboti savo vertinimo vien ex ante nustatant apskaičiuotas papildomas išlaidas projektui nepalankioje vietoje ir „pripažįstamas“ konkurencijos iškraipymas dėl pagalbos, viršijančios šią ribą, visiškai neatsižvelgiant į apeliantės ypatingą padėtį rinkoje.

2.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: SESV 288 straipsnio, BBIR 3 straipsnio, 13 straipsnio 1 dalies bei diskriminavimo draudimo pažeidimas

Skundžiamu sprendimu pažeidžiamas SESV 288 straipsnis, taip pat Bendrojo bendrosios išimties reglamento (BBIR 2008) 3 straipsnis ir 13 straipsnio 1 dalis, nes Bendrasis Teismas, jei nebūtų padaręs teisės klaidos, nebūtų suteikęs atsakovei kompetencijos nagrinėti pagalbą ir pripažinti jos nesuderinamumą sprendimu tiek, kiek ta pagalba, suteikta iki BBIR 2008 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos ribos, jau buvo pripažinta suderinama su vidaus rinka remiantis viršesne, Europos Sąjungos antrine teise.

Be to, skundžiamo sprendimo pasekmė yra ta, kad dėl draudimo gauti pagalbą, viršijančią 17 milijonų EUR (iki BBIR 2008 nustatytos ribos), apeliantė diskriminuojama kitų konkurentų atžvilgiu, nes kiekvienas, net dominuojantis, panašioje padėtyje esantis konkurentas galėtų gauti pagalbos iki nustatytos ribos palyginus didelėms investicijoms pagal Vokietijos įstatymą dėl investicinių išmokų.