12.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 94/4


A Törvényszék (ötödik tanács) T-671/14. sz., Bayerische Motoren Werke AG kontra Európai Bizottság ügyben 2017. szeptember 12-én hozott ítélete ellen a Bayerische Motoren Werke AG által 2017. november 22-én benyújtott fellebbezés

(C-654/17. P. sz. ügy)

(2018/C 094/05)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Bayerische Motoren Werke AG (képviselők: M. Rosenthal, G. Drauz és M. Schütte Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Freistaat Sachsen

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

1.

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke (ötödik tanács) által a T-671/14. sz. ügyben 2017. szeptember 12-én hozott ítéletet;

2.

az ellenérdekű fél által az SA.32009 (2011/C) ügyben 2014. július 9-én hozott, keresettel megtámadott határozatot az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése alapján nyilvánítsa semmisnek annyiban, amennyiben az megállapítja a kérelmezett 45 257 273 euró összegű támogatás 17 millió euró összeget meghaladó részének (28 257 273 euró) a belső piaccal való összeegyeztethetetlenségét; ha és amennyiben a Bíróság e tekintetben nem tud végleges határozatot hozni, a fellebbező másodlagosan az Európai Unió Törvényszéke elé való visszautalást kérelmez;

3.

másodlagosan: az ellenérdekű fél által az SA.32009 (2011/C) ügyben 2014. július 9-én hozott megtámadott határozatot az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése alapján nyilvánítsa semmisnek annyiban, amennyiben az a fellebbező beruházási projektjével kapcsolatban megtiltja bármilyen, a csoportmentességi rendelet 2008. augusztus 6-i szövege 6. cikkének (2) bekezdése alapján a bejelentés alól mentes támogatás nyújtását, és a támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánítja annyiban, amennyiben az a 17 millió euró összeget meghaladja;

4.

a Bíróság eljárási szabályzata 138. cikkének (1) bekezdése és 184. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján az ellenérdekű felet kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a következő jogalapokra hivatkozik:

1.

Első jogalap: az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdése

Az ítélet sérti az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdését, mivel a Törvényszéknek a megtámadott határozat jogilag helyes megítélése esetén azt kellett volna megállapítania, hogy azon konkrét vizsgálat elmulasztása, hogy a támogatás nyújtása versenytorzító hatással járna-e, és ha igen, mennyiben, sérti az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontját.

A megtámadott ítélet nem állapítja meg, hogy az ellenérdekű fél nem korlátozhatta volna a vizsgálatát csupán a hátrányosan érintett helyen a projekt ex ante felbecsült többletköltségeinek megvizsgálására, és nem „vélelmezhette” volna, hogy bármely ezt meghaladó támogatás – a fellebbező konkrét piaci helyzetétől teljesen függetlenül – torzítja a versenyt.

2.

Második jogalap: az EUMSZ 288. cikknek, a 2008. évi általános csoportmentességi rendelet 3. cikkének és 13. cikke (1) bekezdésének, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértése

Az ítélet sérti az EUMSZ 288. cikket, valamint az általános csoportmentességi rendelet (a 2008. évi általános csoportmentességi rendelet) 3. cikkét és 13. cikkének (1) bekezdését, mivel a Törvényszék jogilag helyes megítélés esetén nem állapíthatta volna meg, hogy az ellenérdekű fél újból hatáskörrel rendelkezik a támogatások vizsgálatára, és azok belső piaccal összeegyeztethetetlenségének határozatban való megállapítására, amennyiben e támogatásokat anyagi jogilag a magasabb szintű másodlagos uniós jog alapján a 2008. évi általános csoportmentességi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti értékhatárig már a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánították.

Ezenfelül a megtámadott ítélet következtében a fellebbezőt a versenytársaihoz képest hátrányos megkülönböztetés éri azon tilalom által, hogy a 2008. évi általános csoportmentességi rendelet szerinti értékhatárig a 17 millió eurót meghaladóan támogatást kapjon. Ugyanis bármely versenytárs számára lehetséges lett volna – még akkor is, ha erőfölényben van –, hogy hasonló helyzetben egy hasonlóan nagy beruházással kapcsolatban a német InvZulG alapján az értékhatárig támogatást kapjon.