12.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 52/16


A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2017. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kontra UAB „Skonis ir kvapas”

(C-638/17. sz. ügy)

(2018/C 052/22)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ellenérdekű fél: UAB „Skonis ir kvapas”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i 2011/64/EU tanácsi irányelv (1) (kodifikált szöveg) 4. cikkének (1) bekezdését, hogy a „szivar vagy szivarka” fogalma magában foglalja (vagy nem foglalja magában) azokat az eseteket, amelyekben a természetes vagy regenerált dohánylevelekből álló borítékot – miként a jelen ügyben – egy további külső (papír-) réteg öleli körbe? E kérdés megválaszolása szempontjából van-e jelentősége annak, hogy valamely dohánytermék külső borítékában egy további papírréteg használata (ott, ahol a füstszűrő található) e terméket a cigarettához teszi hasonlóvá?


(1)  HL 2011. L 176, 24. o.