19.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 63/5


Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 9 noiembrie 2018 – SF/Inspecteur van de Belastingdienst

(Cauza C-631/17)

(2018/C 063/07)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală

Reclamant: SF

Pârât: Inspecteur van de Belastingdienst

Întrebarea preliminară

Care este legislația unui stat membru pe care Regulamentul nr. 883/2004 (1) o desemnează ca fiind aplicabilă în cazul unei persoane impozabile care (a) locuiește în Letonia, (b) are cetățenia letonă, (c) este angajată la o întreprindere cu sediul în Țările de Jos, (d) lucrează ca marinar, (e) își desfășoară activitatea la bordul unei nave sub pavilionul insulelor Bahamas și (f) exercită această activitate în afara teritoriului Uniunii Europene?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol.7, p. 82)