29.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. studenoga 2017. uputio Gerechtshof Den Haag (Nizozemska) – Kazneni postupak protiv Tronex BV

(Predmet C-624/17)

(2018/C 032/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Gerechtshof Den Haag

Stranke glavnog postupka

Tronex BV

Prethodna pitanja

1.

1.

Treba li trgovca na malo, koji predmet, koji je potrošač vratio ili koji je u njegovoj ponudi postao višak, vrati svojem dobavljaču na temelju sporazuma koji postoji između njega i tog dobavljača (dakle, uvoznika, trgovca na veliko, distributera, proizvođača ili druge osobe od koje je nabavio predmet), smatrati posjednikom koji odbacuje predmet u smislu članka 3. točke 1. Okvirne direktive (1)?

2.

Ovisi li odgovor na pitanje 1.1. o tome, radi li se pri tome o predmetu kod kojega postoji nedostatak ili kvar koji je lako otkloniti?

3.

Ovisi li odgovor na pitanje 1.1. o tome, radi li se pri tome o predmetu kod kojeg postoji tako velik ili težak nedostatak ili kvar da predmet zato više nije prikladan ili upotrebljiv za svoju izvornu namjenu?

2.

1.

Treba li trgovca na malo ili dobavljača, koji predmet, koji je potrošač vratio ili koji je u njegovoj ponudi postao višak, preproda kupcu (preostalih zaliha), smatrati posjednikom koji odbacuje predmet u smislu članka 3. točke 1. Okvirne direktive?

2.

Ovisi li odgovor na pitanje 2.1. o tome koliko iznosi kupovna cijena koju kupac treba platiti trgovcu na malo ili dobavljaču?

3.

Ovisi li odgovor na pitanje 2.1. o tome, radi li se pri tome o predmetu kod kojega postoji nedostatak ili kvar koji je lako otkloniti?

4.

Ovisi li odgovor na pitanje 2.1. o tome, radi li se pri tome o predmetu kod kojeg postoji tako velik ili težak nedostatak ili kvar da predmet zato više nije prikladan ili upotrebljiv za svoju izvornu namjenu?

3.

1.

Treba li kupca, koji veliku količinu robe koja je kupljena kod trgovaca na malo ili dobavljača, koju su potrošači vratili i/ili je postala višak, preproda (inozemnoj) trećoj osobi, smatrati posjednikom koji odbacuje pošiljku robe u smislu članka 3. točke 1. Okvirne direktive?

2.

Ovisi li odgovor na pitanje 3.1. o tome koliko iznosi kupovna cijena koju treća osoba treba platiti kupcu?

3.

Ovisi li odgovor na pitanje 3.1. o tome, nalazi li se u toj pošiljci robe i roba kod koje postoji nedostatak ili kvar koji je lako otkloniti?

4.

Ovisi li odgovor na pitanje 3.1. o tome, nalazi li se u pošiljci robe i roba kod koje postoji tako velik ili težak nedostatak ili kvar da dotični predmet zato više nije prikladan ili upotrebljiv za svoju izvornu namjenu?

5.

Ovisi li odgovor na pitanje 3.3. ili pitanje 3.4. o tome, koliki je postotak neispravne robe u cjelokupnoj količini robe koja je preprodana trećoj osobi? U slučaju potvrdnog odgovora, koji postotak tada predstavlja prag?


(1)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL 2008., L 312, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 34., str. 99.)