19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 30. oktobra 2017 – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(Zadeva C-617/17)

(2018/C 104/14)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka (vložnica kasacijske pritožbe): Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

Druga stranka v postopku: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Udeleženci: Edward Detka, Mirosław Krzyszczak, Zakład Projektowania i Programowania Systemów Sterowania Atempol sp. z o.o. w Piekarach Ślaskich, Tomasz Woźniak, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielinach, Lech Marchlewski, Ommer Polska sp. z o.o. w Krapkowicach, Zakład Przetwórstwa Drobiu Marica spółka jawna J.M.E.K. Wróbel sp. jawna w Bielsku Białej, Glimat Marcinek i S-ka sp. jawna w Gliwicach, HTS Polska sp. z o.o., Jastrzębskie Zakłady Remontowe Dźwigi sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, Petrofer – Polska sp. z o.o. w Nowinach, Paco Cases Andrzej Paczkowski, Piotr Paczkowski sp. jawna w Puszczykowie, Bożeny Kubalańcy, Zbigniew Arczykowski, Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Unipasz sp. z o.o. w Radzikowicach, Pietrzak B.B. Beata Pietrzak Bogdan Pietrzak sp. jawna w Katowicach, Ewelina Baranowska, Przemysław Nikiel, Marcin Nikiel, Janusz Walocha in Marek Grzegolec

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali se člen 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah lahko razlaga tako, da je uporaba načela ne bis in idem pogojena ne le s subjektivno identiteto in identičnostjo dejanskega stanja, ampak tudi z identičnostjo varovanega pravnega interesa?

2.

Ali je treba člen 3 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence (1) iz členov 81 in 82 Pogodbe v povezavi s členom 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da konkurenčno pravo EU in nacionalno konkurenčno pravo, ki ju vzporedno uporablja organ države članice EU, pristojen za varstvo konkurence, varujeta isti pravni interes?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205.