5.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 42/3


A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2017. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego kontra Industrial Quesera Cuquerella S. L. és Juan Ramón Cuquerella Montagud

(C-614/17. sz. ügy)

(2018/C 042/05)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego

Ellenérdekű felek: Industrial Quesera Cuquerella S. L. és Juan Ramón Cuquerella Montagud

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vizuális, hangzásbeli vagy fogalmi hasonlóságot mutató elnevezések alkalmazásával szükségképpen megtörténik-e vagy az eredetmegjelölésre utaló ábrás megjelölések alkalmazásával megtörténhet-e az oltalom alatt álló eredetmegjelölésre való félrevezető utalás, ami az 510/2006 rendelet (1) 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint tilos?

2)

Ha földrajzi jellegű oltalom alatt álló eredetmegjelölésről van szó (az 510/2006 rendelet 2. cikke (1) bekezdésnek a) pontja) és azonos vagy összehasonlítható termékekről beszélünk, az azon régióra utaló megjelölések használata, amelyhez az oltalom alatt álló eredetmegjelölés kapcsolódik, az 510/2006 rendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti, oltalom alatt álló eredetmegjelölésre történő félrevezető utalásnak tekinthető-e, amely abban az esetben is elfogadhatatlan, ha e megjelölések használója azon régióban letelepedett termelő, amelyhez az oltalom alatt álló eredetmegjelölés kapcsolódik, de termékei nem tartoznak az eredetmegjelölés oltalma alá, mert nem felelnek meg a termékleírásban szereplő, a földrajzi eredettől eltérő feltételeknek?

3)

A szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó fogalmát, amelynek észlelését a nemzeti bíróságnak alapul kell vennie annak meghatározásához, hogy fennáll-e a 13. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti „félrevezető utalás” esete, úgy kell-e értelmezni, hogy az az európai fogyasztóra vonatkozik, vagy kizárólag azon tagállam fogyasztójára vonatkozhat, amelyben az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőre való félrevezető utalást tartalmazó terméket gyártják, vagy amelyhez az OEM földrajzilag kapcsolódik, és amelyben a [terméket] túlnyomó részben fogyasztják?


(1)  A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet (HL 2006. L 93., 12. o.)