5.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 42/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 24. října 2017 – Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego v. Industrial Quesera Cuquerella S.L. a Juan Ramón Cuquerella Montagud

(Věc C-614/17)

(2018/C 042/05)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego

Odpůrci: Industrial Quesera Cuquerella S.L. a Juan Ramón Cuquerella Montagud

Předběžné otázky

1)

Musí napodobení chráněného označení původu zakázané čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení 510/2006 (1) vždy spočívat v použití označení, které se graficky, foneticky či koncepčně podobá chráněnému označení původu, nebo může spočívat v použití grafických symbolů připomínajících chráněné označení původu?

2)

Pokud jde o chráněné označení původu zeměpisné povahy (čl. 2 odst. 1 nařízení 510/2006), přičemž jde o stejné či srovnatelné výrobky, lze pro účely čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení 510/2006 používání označení, které připomíná region, s nímž je spojeno chráněné označení původu, považovat za napodobování daného chráněného označení původu, které je zakázáno i v případě, že jej používá výrobce, který má vdaném regionu sídlo, ale jehož výrobky nejsou uvedených označením původu chráněny, protože nesplňují požadavky stanovené ve specifikaci jiné, než zeměpisný původ?

3)

Má být pojem průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel, z jehož vnímání musí vnitrostátní soud vycházet při určení, zda jde o „napodobení“ pro účely čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení č. 510/2006, chápán tak, že odkazuje na evropského spotřebitele, nebo tak, že odkazuje pouze na spotřebitele členského státu, v němž se vyrábí produkt, který vede k napodobování chráněného zeměpisného označení, nebo k němuž se zeměpisně váže označení původu a v němž se konzumuje většina jeho produkce?


(1)  Nařízení Rady č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. 2006 L 93, s. 12).