11.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 424/26


Tožba, vložena 23. oktobra 2017 – Republika Italija/Svet Evropske unije

(Zadeva C-611/17)

(2017/C 424/38)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Italija (zastopnika: G. Palmieri, agentka, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga tožeče stranke

Razglasitev ničnosti Uredbe Sveta (EU) 2017/1398 z dne 25. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2017/127 glede nekaterih ribolovnih možnosti, objavljene v Uradnem listu Evropske unije z dne 29. julija 2017, L 199, in zlasti člena 1, točka 2, v katerem je spremenjena Priloga ID Uredbi (EU) 2017/127, celotne točke 3 Priloge k izpodbijani uredbi (ki vsebuje spremembo Priloge ID k Uredbi (EU) 2017/127) ter celotnih uvodnih izjav 9, 10, 11 in 12.

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov postopa.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 1 Sklepa 86/238/EGS o pristopu Unije k Mednarodni konvenciji za ohranitev tunov v Atlantiku

Ni obstajala obveznost prenosa navedenega sklepa o mednarodni konvenciji glede kvot za ribolov mečarice.

Drugi tožbeni razlog: Pomanjkanje obrazložitve (člen 296(2) PDEU)

Ta sklep sploh ni obrazložen.

Tretji tožbeni razlog: Kršitev členov 17 PEU in 16 Uredbe 1380/2013

Sklep je v nasprotju z načelom relativne stabilnosti in interese Unije.

Četrti tožbeni razlog: Kršitev načel prepovedi retroaktivnosti, pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj

Sklep se nikakor ne bi smel uporabiti za potekajočo ribolovno sezono.

Peti tožbeni razlog: Pomanjkanje obrazložitve (kršitev člena 296(2) PDEU)

Sklep ni obrazložen v delu, v katerem je bilo kot referenčno obdobje za razdelitev kvot TAC med države članice sprejeto štiriletno obdobje 2012-2015.

Šesti tožbeni razlog: Kršitev načela sorazmernosti (člen 5 PEU) in napačna presoja dejstev

Izključitev let 2010 in 2011 iz referenčnega obdobja je pretirana in napačna glede na cilj, da se med podatke o ulovu vključi le zakonite podatke.

Sedmi tožbeni razlog: Kršitev člena 258 in 260 PDEU in nepristojnost

Svet ni pristojen za sankcioniranje Italije glede uporabe visečih mrež.

Osmi tožbeni razlog: Kršitev načela dobrega upravljanja (člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah) in člena 16 Uredbe 1380/2013

Sprejetje referenčnega obdobja 2012-15 je sankcioniralo Italijo s tem, da je bila zmanjšana njena ribolovna zmogljivost v nasprotju z načelom relativne stabilnosti in brez ustrezne preiskave.

Deveti tožbeni razlog: Kršitev načela prepovedi diskriminacije (člen 18 PDEU)

To zmanjšanje neupravičeno diskriminira italijanske ribiče.

Deseti tožbeni razlog: Kršitev načela prepovedi retroaktivnosti, pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj

Zmanjšanje se nikakor ne bi smelo uporabiti za potekajočo ribolovno sezono.