15.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 13/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Työtuomioistuin (Finska) 24. oktobra 2017 – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry/Hyvinvointialan liitto ry

(Zadeva C-609/17)

(2018/C 013/09)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Työtuomioistuin

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

Tožena stranka: Hyvinvointialan liitto ry

Druga stranka: Fimlab Laboratoriot Oy

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali člen 7(1) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (1) nasprotuje nacionalni določbi iz kolektivne pogodbe ali njeni razlagi, v skladu s katero delavec, ki je ob nastopu letnega dopusta ali dela letnega dopusta nezmožen za delo, ne glede na njegovo zahtevo ni upravičen do prenosa dopusta iz zadevnega obdobja nezmožnosti za delo, ki mu je priznan na podlagi kolektivne pogodbe, če neprenos dopusta, določenega s kolektivno pogodbo, ne zmanjša pravice delavca do štirih tednov letnega dopusta?

2.

Ali ima člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah neposredni pravni učinek v delovnem razmerju med subjekti zasebnega prava, torej horizontalni neposredni pravni učinek?

3.

Ali člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah varuje pridobljeni dopust, če je trajanje dopusta daljše od minimalnega letnega dopusta štirih tednov, določenega v členu 7(1) Direktive o delovnem času, in ali ta določba Listine o temeljnih pravicah nasprotuje nacionalni določbi iz kolektivne pogodbe ali njeni razlagi, v skladu s katero delavec, ki je ob nastopu letnega dopusta ali dela letnega dopusta nezmožen za delo, ne glede na njegovo zahtevo ni upravičen do prenosa dopusta iz zadevnega obdobja nezmožnosti za delo, ki mu je priznan na podlagi kolektivne pogodbe, če neprenos dopusta, določenega s kolektivno pogodbo, ne zmanjša pravice delavca do štirih tednov letnega dopusta?


(1)  UL 2003, L 299, str. 9.