15.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 13/8


A Työtuomioistuin (Finnország) által 2017. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry kontra Hyvinvointialan liitto ry

(C-609/17. sz. ügy)

(2018/C 013/09)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Työtuomioistuin

Az alapeljárás felei

Felperes: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

Alperes: Hyvinvointialan liitto ry

Az eljárásban részt vesz: Fimlab Laboratoriot Oy

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 7. cikkének (1) bekezdésével az olyan, kollektív szerződésbe foglalt nemzeti rendelkezés vagy annak olyan értelmezése, amely szerint az a munkavállaló, aki éves szabadságának vagy annak egy részének kezdetén munkaképtelen, kérelme ellenére nem jogosult az érintett időtartamba eső, a kollektív szerződés alapján őt megillető szabadság későbbi időszakra való átvitelére, ha a kollektív szerződésben megállapított szabadság későbbi időszakra való átvitelének elmaradása a munkavállalónak a négy hét éves szabadságra való jogosultságát nem csökkenti?

2)

Van-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikke (2) bekezdésének közvetlen hatálya a magánjogi jogalanyok közötti munkaviszonyban, azaz rendelkezik-e horizontális közvetlen hatállyal?

3)

Védi-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdése a megszerzett szabadságot, amennyiben a szabadság időtartama meghaladja a munkaidő-irányelv 7. cikke (1) bekezdésében előírt négy hét minimális éves szabadságot, és ellentétes-e az Alapjogi Charta e rendelkezésével az olyan kollektív szerződésbe foglalt nemzeti rendelkezés vagy annak olyan értelmezése, amely szerint az a munkavállaló, aki éves szabadságának vagy az éves szabadság egy részének kezdetén munkaképtelen, kérelme ellenére nem jogosult az érintett időtartamba eső, a kollektív szerződés alapján őt megillető szabadság későbbi időszakra való átvitelére, ha a kollektív szerződésben megállapított szabadság későbbi időszakra való átvitelének elmaradása a munkavállalónak a négy hét éves szabadságra való jogosultságát nem csökkenti?


(1)  HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.