15.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 13/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. listopada 2017. uputio Työtuomioistuin (Finska) – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry protiv Hyvinvointialan liitto ry

(Predmet C-609/17)

(2018/C 013/09)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Työtuomioistuin (Finska)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

Tuženik: Hyvinvointialan liitto ry

Druga stranka u postupku: Fimlab Laboratoriot Oy

Prethodna pitanja

1.

Protivi li se članku 7. stavku 1. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (1) nacionalna odredba u kolektivnom ugovoru ili njezino tumačenje prema kojima radnik koji je na početku svojeg godišnjeg odmora ili jednog njegova dijela nesposoban za rad unatoč svojem zahtjevu nema pravo na prenošenje godišnjeg odmora koji pada u dotično razdoblje i koji mu pripada prema kolektivnom ugovoru, ako neprenošenje godišnjeg odmora iz kolektivnog ugovora ne umanjuje pravo radnika na četiri tjedna godišnjeg odmora?

2.

Ima li članak 31. stavak 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima izravan pravni učinak na radni odnos između privatnih pravnih subjekata, tj. izravni horizontalni pravni učinak?

3.

Štiti li članak 31. stavak 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima stečeni godišnji odmor ako trajanje godišnjeg odmora prelazi minimalni godišnji odmor od četiri tjedna predviđen člankom 7. stavkom 1. Direktive o radnom vremenu i protivi li se toj odredbi Povelje o temeljnim pravima nacionalna odredba u kolektivnom ugovoru ili njezino tumačenje prema kojima radnik koji je na početku godišnjeg odmora ili jednog njegova dijela nesposoban za rad unatoč svojem zahtjevu nema pravo na prenošenje godišnjeg odmora koji pada u dotično razdoblje i koji mu pripada prema kolektivnom ugovoru, ako neprenošenje godišnjeg odmora iz kolektivnog ugovora ne umanjuje pravo radnika na četiri tjedna godišnjeg odmora?


(1)  SL 2003., L 299, str. 9. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)