8.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 5/24


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. listopada 2017. uputio Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) – Skatteverket protiv Holmen AB

(Predmet C-608/17)

(2018/C 005/32)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Skatteverket

Tuženik: Holmen AB

Prethodna pitanja

1.

Da bi društvo majka iz jedne države članice imalo pravo – koje proizlazi, među ostalim, iz predmeta Marks & Spencer – na temelju članka 49. UFEU-a odbiti konačne gubitke koje je ostvarilo njegovo društvo kći u drugoj državi članici, mora li društvo kći biti u izravnom vlasništvu društva majke?

2.

Treba li konačnim smatrati i dio gubitaka koji, zbog pravila u državi društva kćeri, nije bilo moguće prebiti s dobiti koja je u toj državi ostvarena u određenoj godini, nego ga se moglo prenijeti kako bi se te gubitke možebitno odbilo u narednim godinama?

3.

Treba li u ocjeni je li gubitak konačan u obzir uzeti činjenicu da je, u skladu s pravilima države društva kćeri, mogućnost subjekata različitih od subjekta koji je sâm ostvario gubitak da odbiju taj gubitak ograničena?

4.

Ako treba uzeti u obzir ograničenje poput onog navedenog u trećem pitanju, treba li voditi računa o mjeri u kojoj je ograničenje ustvari rezultiralo nemogućnošću prijeboja dijela gubitka s dobiti koju je ostvario drugi subjekt?