22.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/20


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Nizozemska) 16. oktobra 2017 – A-Fonds/Inspecteur van de Belastingsdienst

(Zadeva C-598/17)

(2018/C 022/30)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A-Fonds

Tožena stranka: Inspecteur van de Belastingdienst

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je razširitev področja uporabe obstoječe sheme pomoči zaradi uspešnega sklicevanja davčnega zavezanca na prosti pretok kapitala v skladu s členom 56 Pogodbe ES (zdaj člen 63 PDEU) nov ukrep pomoči, ki ga je treba razumeti kot spremembo obstoječe pomoči?

2.

Če je odgovor pritrdilen, ali uresničevanje nalog nacionalnega sodišča v skladu s členom 108(3) PDEU izključuje, da se davčnemu zavezancu podeli davčna ugodnost, za katero davčni zavezanec v skladu s členom 56 Pogodbe ES (zdaj člen 63 PDEU) vloži zahtevek, ali je treba o nameravani sodni odločitvi o odobritvi te ugodnosti obvestiti Komisijo, ali pa mora nacionalno sodišče glede na svojo nadzorno funkcijo, ki mu je podeljena v skladu s členom 108(3) PDEU, ravnati drugače oziroma sprejeti kakšen drug ukrep?