22.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/20


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. listopada 2017. uputio Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Nizozemska) – A-Fonds protiv Inspecteur van de Belastingsdienst

(Predmet C-598/17)

(2018/C 022/30)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: A-Fonds

Tuženik: Inspecteur van de Belastingdienst

Prethodna pitanja

1.

Treba li proširenje područja primjene postojećeg sustava potpore zbog uspješnog pozivanja poreznog obveznika na slobodu kretanja kapitala u skladu s člankom 56. UEZ-a (sada članak 63. UFEU-a), shvatiti kao novu mjeru potpore u obliku izmjene postojeće potpore?

2.

Ako je odgovor potvrdan, isključuje li obavljanje zadaća nacionalnog suda u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU-a to da se poreznom obvezniku odobri porezna olakšica, koju porezni obveznik zahtijeva u skladu s člankom 56. UEZ-a (sada člankom 63. UFEU-a), ili se namjeravana sudska odluka o dodjeli te olakšice mora prijaviti Komisiji, ili nacionalni sud mora – s obzirom na zadaću nadzora koja mu je dodijeljena u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU-a – poduzeti neku drugu radnju ili mjeru?