27.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 402/18


Tužba podnesena 12. listopada 2017. – Republika Austrija protiv Savezne Republike Njemačke

(Predmet C-591/17)

(2017/C 402/23)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Republika Austrija (zastupnik: G. Hesse, u svojstvu agenta)

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Tužbeni zahtjev

Savezna Republika Njemačka je, uvodeći naknadu za osobna vozila Zakonom o naknadama za korištenje infrastrukture od 8. lipnja 2015. (BGBI. I str. 904.), u inačici iz članka 1. Zakona od 18. svibnja 2017. (BGBI. IS. 1218.), u vezi s uvođenjem oslobođenja od plaćanja poreza za vlasnike osobnih vozila registriranih u Njemačkoj u Zakonu o porezu na motorna vozila od 26. rujna 2002. (BGBI. I str. 3818.) drugim Zakonom o izmjenama prometnog poreza od 8. lipnja 2015. (BGBI. I str. 901.) kako je naposljetku izmijenjeno Zakonom o izmjenama drugog Zakona o izmjenama prometnog poreza od 6. lipnja 2017. (BGBI. I str. 1493.), povrijedila članke 18., 34., 56., i 92. UFEU-a.

Savezna Republika Njemačka snosi troškove postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

1.   Neizravna diskriminacija na temelju državljanstva kompenziranjem naknade za korištenje infrastrukture oslobođenjem od plaćanja poreza za vlasnike vozila registriranih u Njemačkoj

Zakon o naknadama za korištenje infrastrukture obvezuje sve korisnike mreže njemačkih autocesta na plaćanje naknade za korištenje infrastrukture, određen prema emisijskom razredu vozila. Međutim, korisnici cesta sa prebivalištem u Njemačkoj mogu ostvariti povrat barem jednakog iznosa putem oslobođenja od plaćanja poreza propisanog Zakonom o porezu na motorna vozila. Vremenska i sadržajna povezanost naknade za korištenje infrastrukture i oslobođenja od plaćanja poreza na motorna vozila u (barem) jednakom iznosu dovodi do toga da su zapravo samo strani korisnici cesta opterećeni plaćanjem naknade za korištenje infrastrukture.

Republika Austrija smatra da zbog njihove neraskidive vremenske i sadržajne povezanosti te dvije mjere s obzirom na pravo Unije treba ocjenjivati zajedno. Propisi dovode do neizravne diskriminacije na temelju državljanstva, koje, prema članku 18. UFEU-a zahtjeva opravdanje. Prema mišljenju Republike Austrije, takvo opravdanje za diskriminiranje stranih vozača ne postoji. Propisima je stoga povrijeđen članak 18. UFEU-a.

2.   Neizravna diskriminacija na temelju državljanstva kroz oblik naknade za korištenje infrastrukture

Razlika u postupanju u odnosu na nacionalne i strane korisnike cesta sastoji se i u tome što se nadzor obveze plaćanja i sankcije za neplaćenu ili nepravilno plaćenu naknadu za korištenje infrastrukture primjenjuju pretežno na strane vozače, jer se njemačkim vozačima automatski naplaćuje naknada za korištenje infrastrukture.

3.   Povreda članaka 34. i 56. UFEU-a

Prema mišljenju Republike Austrije, osim toga postoji i povreda slobodnog kretanja robe i slobodnog pružanja usluga s obzirom na to da propisi imaju učinke na prekograničnu isporuku robe malim vozilima koja teže manje od 3,5 tone i podliježu naknadi za korištenje infrastrukture, kao i na pružanje usluga od strane nerezidenata te pružanje usluga nerezidentima. Njih stoga treba – pored već opisane diskriminacije – kvalificirati kao nezakonito ograničenje navedenih temeljnih sloboda, koje se ne može opravdati.

4.   Povreda članka 92. UFEU-a

Propisima je konačno povrijeđen članak 92. UFEU-a u mjeri u kojoj se oni proširuju na komercijalni prijevoz autobusima ili prijevoz robe motornim vozilima koja teže manje od 3,5 tone. Članak 92. ne predviđa mogućnost opravdanja, s posljedicom da samo postojanje diskriminacije na temelju članka 92. UFEU-a dovodi do protivnosti tih propisa pravu Unije.